ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 458
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณทางเข้าไร่ดอกรัก หมู่ 7 บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยบ้านนายสมทรงต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ 7 บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยตำนัว หมู่ 7 บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
จ้างก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านร้อยตรีธวัช คล้ายมี หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหนองสำรอง หมู่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหลังโรงงานไม้รวก หมู่ 3 บ้านทุ่งมะสัง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2566
จ้างก่อสร้างศาลพระพรหมที่ทำการ อบต.หนองกุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2566
จ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปา หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมะสัง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2566