ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 403
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบบริเวณจุดที่เสียหาย สายช่องเขาดำ หมู่ 14 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ บริเวณจุดที่เสียหายซอยสามัคคีธรรม หมู่ 7 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ บริเวณจุดที่เสียหาย ซอยศาลเจ้า หมู่ 10 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองแดง -ท่าว้า หมู่ 5 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ บริเวณจุดที่เสียหาย สายเสาหงส์-ท่าว้า หมู่ 4 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบบริเวณจุดที่เสียหาย สายเสาโทรศัพท์ หมู่ 8 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ บริเวณจุดที่เสียหาย สายบ้านนายเฮง หมู่ 2 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ บริเวณจุดที่เสียหาย สายเขาหัวนอน-รวกแหลม หมู่ 1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พร้อมเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2565
จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำ บ้านเขาแหลม หมู่ 12 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2565