ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

90 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

เบอร์โทรศัพท์: 034-678244 เบอร์โทรสาร: 034-678244 ต่อ 10

Email : admin@nongkum.go.th

Nong Kum Subdistrict Administrative Organizationพิกัด GPS 14.2486361,99.5026854