ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 458
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับปรุงบ้านพักที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ในตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2566
จ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณเขาใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านเขาแหลม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนางสาวทองมาก เหมือนฤทธิ์ หมู่ 3 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพของรถขยะ ทะเบียน 833116 กจ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.103-23 สายแทร็คเตอร์ -หินลับ หมู่ที่ 15 บ้านหินลับ ตำบลหนองกุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,370 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,220 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 มิถุนายน 2566
ซื้อแบตเตอร์รี่และเมมโมรี่การ์ด กล้องถ่ายรูป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.103-23 สายแทร็คเตอร์ -หินลับ หมู่ที่ 15 บ้านหินลับ ตำบลหนองกุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,370 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,220 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 มิถุนายน 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.103-23 สายแทร็คเตอร์ -หินลับ หมู่ที่ 15 บ้านหินลับ ตำบลหนองกุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,370 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,220 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี19 มิถุนายน 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) จำนวน 3 ศูนญ์ ภายในตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2566