ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 403
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหนองสำรอง หมู่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหลังโรงงานไม้รวก หมู่ 3 บ้านทุ่งมะสัง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2566
จ้างก่อสร้างศาลพระพรหมที่ทำการ อบต.หนองกุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2566
จ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปา หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมะสัง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2566
จ้างปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณ ที่สาธารณะบ้านลุงชอบ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมะสัง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังด้ง-ทางแทร็คเตอร์ ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ 11 บ้านว้งด้ง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประนอม หมู่ 10 บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566