ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 458
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ) สำหรับโรงเรียนภายในตำบลหนองกุ่ม จำนวน 8 โรงเรียน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งมะสัง - ท่าแจง หมู่ 3 บ้านทุ่งมะสัง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ ทะเบียน กบ-5132 กจ รถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2566