ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 581
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ หลักสูตร การพัฒนาฝีมือและฝึออาชีพ การทำยาดม ยาหม่องจากสมุนไพรไทยในชุมชน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอู่เรือ ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 16 บ้านหนองจิก ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแหลม -เขาใหญ่ ต่อจากเดิม ช่วงที่ 10 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแหลม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสาหงส์-บึงหล่ม ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านเสาหงส์ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองส่งน้ำ - หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสิน ต่อจากเดิม ช่วงที่ 3 หมู่ 10 บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนำเพ็ญ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาพุก ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2567
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สายรวกแหลม -เขาเสือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยสามัคคีธรรม 2 หมู่ 7 บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด บริเวณภายในหมู่บ้านหินลับ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2567