ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 441 ถึง 450 จากข้อมูล 458
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อถังขยะพร้อมสกรีนโลโก้ และชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2563
ซื้อยางนอกรถยนต์ ทะเบียน กง 6073 กจ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอถังประปา บริเวณซอยสามัคคีธรรม หมู่ 7 บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม จำนวน 1 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพพร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพรถยนต์นั่งส่วนกลาง ทะเบียน บน 8411 กจ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาขยายเขตท่อประปา PVC บ้านพุพรหม หมู่ 10 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2563