ประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2567 ครั้งที่ 3/2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ของพนักงาน - ลูกจ้างประจำ - พนักงานจ้าง อบต.หนองกุ่ม ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร (ชั้น 2)

5 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้ประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2567 ครั้งที่ 3/2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ของพนักงาน - ลูกจ้างประจำ - พนักงานจ้าง อบต.หนองกุ่ม ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร (ชั้น 2)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!