นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา ตามนโยบาย ToBe number1 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุพรหม มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ บ้านวังด้ง บ้านพุพรหม และบ้านสลอบ

12 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา ตามนโยบาย ToBe number1 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุพรหม มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ บ้านวังด้ง บ้านพุพรหม และบ้านสลอบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!