โครงการ "ส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบด้านสุขภาพและส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลหนองกุ่ม"

23 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบด้านสุขภาพและส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลหนองกุ่ม" วันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 ณ ออโรร่ารีสอร์ท ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม และโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของกองทุนหลักหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!