กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โครงการดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” หมู่ที่ 6 บ้านท่าแจง ตำบลหนองกุ่ม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

12 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โครงการดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” หมู่ที่ 6 บ้านท่าแจง ตำบลหนองกุ่ม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!