กิจกรรมต่อยอดโครงการดีเด่นของ อบต.หนองกุ่ม (Eco-print) เส้นสายลายสีจากใบไม้ โดยขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองกุ่ม และวิทยากร ให้กับกลุ่ม (ผู้สนใจ) การอบรมฝึกอาชีพต่อยอดการทำ Eco-print เป็นวัสดุในการผลิต หมวก กระเป๋า ฯลฯ ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาพุก

4 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ่อพลอย จัดกิจกรรมต่อยอดโครงการดีเด่นของ อบต.หนองกุ่ม (Eco-print) เส้นสายลายสีจากใบไม้ โดยขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองกุ่ม และวิทยากร ให้กับกลุ่ม (ผู้สนใจ) การอบรมฝึกอาชีพต่อยอดการทำ Eco-print เป็นวัสดุในการผลิต หมวก กระเป๋า ฯลฯ ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาพุก ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!