องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

3 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!