วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. วันเข้าพรรษา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองกุ่ม (วัดทุ่งมะสัง) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองกุ่ม ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดทุ่งมะสัง หมู่ที่ 3

2 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. วันเข้าพรรษา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองกุ่ม (วัดทุ่งมะสัง) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองกุ่ม ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดทุ่งมะสัง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!