ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้จัดทำโครงการออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

16 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้จัดทำโครงการออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ทั้ง 16 หมู่บ้าน ภายในตำบลหนองกุ่ม เริ่มตั้งแต่ วันที่ 6 - 28 มิถุนายน 25666

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!