ร่วมเดินรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 ณ ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลบ่อพลอย

9 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ร่วมกับ อำเภอบ่อพลอย กศน.อำเภอบ่อพลอย และส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย ร่วมเดินรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 ณ ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลบ่อพลอย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!