เชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

23 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง