โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

19 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายอนุสรณ์ วนิชกุลพิทักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดเขาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!