จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน ต้านยาเสพติด หนองกุ่มเกมส์ ครั้งที่ 16

14 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน ต้านยาเสพติด หนองกุ่มเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุ่ม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!