ประกาศ อบต.หนองกุ่ม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

25 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง