ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

1 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดดำเนินการณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันสวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) เมื่อขับขี่จักรยานยนต์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!