นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม พร้อมด้วย รองนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ.2558 ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ประจำ

23 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม พร้อมด้วย รองนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็น ตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ.2558 ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาวัดทุ่งมะสัง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!