ประกาศ อบต.หนองกุ่ม เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน ปี2563

25 มิถุนายน 2563
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ อบต.หนองกุ่ม เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน ปี2563