คำสั่ง อบต.หนองกุ่ม เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี

27 กรกฎาคม 2563
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง อบต.หนองกุ่ม เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี