ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??